Privacyverklaring

Behold Agency verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina lees je wat er gebeurt met jouw gegevens.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Behold Agency..

Behold Agency
Floraplein 2
42012 HL Haarlem

Hello@beholdagency.nl of 06 1449 62 52

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonsgegevens die binnen Behold Agency worden verwerkt:

 

 • Voornaam
 • E-mailadres

Indien het relevant is voor de te leveren producten of diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

 • Achternaam (indien van toepassing)
 • Adresgegevens (indien van toepassing)
 • Telefoonnummer (indien van toepassing)

Hoe komt Behold Agency aan jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Behold Agency verwerkt worden door jou zelf verstrekt middels bijvoorbeeld het invullen van een formulier (voor het aanvragen van een gratis dienst of product, door de inschrijving op de nieuwsbrief of door gebruik van het contact formulier) op de website of doordat je gebruik maakt van de diensten van Behold Agency.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens

 

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven;
  Als je je hiervoor hebt aangemeld of toestemming voor hebt gegeven, dan ontvang je wekelijks een e-mailnieuwsbrief. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.
 • Om contact met je te kunnen opnemen;
  Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het afhandelen van jouw betaling;
  Wanneer je een product of dienst koopt via de website hebben we deze gegevens nodig om de aankoop te kunnen verwerken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
  Wanneer je een aankoop doet via de website van een tastbaar product dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt om het bij je af te (laten) leveren.
 • Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten;
  Wanneer er aanbiedingen zijn, nieuwe producten en diensten of wijzigingen van verschillende aard dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je hierover te informeren.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  We gebruiken je persoonsgegevens om je toegang te geven tot een persoonlijk account waar jij toegang hebt tot bijvoorbeeld je aankoopgeschiedenis en/of je aangekochte online producten of diensten.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als Behold Agency hiertoe wettelijk verplicht is.
  Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Zaken automatisch geregeld

Behold Agency neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Behold Agency) tussen zit.

Behold Agency gebruikt een geautomatiseerd email en nieuwsbrieven programma.

Hoe lang Behold Agency gegevens bewaart

Behold Agency bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart Behold Agency jouw gegevens. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw gegevens binnen één maand automatisch verwijderd.

Als jij een product/dienst bij Behold Agency hebt afgenomen bewaren wij jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen met anderen

Behold Agency verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Behold Agency verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Behold Agency, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Behold Agency blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Behold Agency gegevens:

 

 1. Administratiekantoor – gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om BTW-aangifte te doen.
 2. Facturatieprogramma – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.
 3. Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, Behold Agency goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
 4. Geautomatiseerd email programma – Voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief, aanmelden diensten, aanvraag e-book/ checklist. Hiervoor heeft het programma je voornaam en mailadres nodig. Adresgegevens zijn alleen nodig bij het afnemen van een dienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Behold Agency in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@beholdagency.nl. Behold Agency zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren.

Bezwaar maken op verwerking

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Behold Agency en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Behold Agency een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op indienen klacht

Behold Agency wilt je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Behold Agency niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Behold Agency wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Behold Agency hiermee de website en eventuele advertenties optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Behold Agency gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Daarnaast worden de cookies ingezet om advertentie campagnes te optimaliseren.

Functionele en analytische cookies

Behold Agency maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website Behold Agency. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Behold Agency geen toestemming te vragen.

Google Analytics

Via de website van Behold Agency wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Behold Agency gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Behold Agency heeft hier geen invloed op. Behold Agency heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons

Op de website van Behold Agency zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of te delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Behold Agency heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Beveiligen

Behold Agency neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Behold Agency maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Behold Agency verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via hello@beholdagency.nl

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 31-12-2019