Kleur is een belangrijk onderdeel van design omdat het een directe impact heeft op de emoties en de perceptie van de gebruiker en/of ontvanger. In design kunnen kleuren gebruikt worden om aandacht te trekken, een bepaalde stemming op te wekken, de associatie met een merk of product op te roepen en zelfs om de leesbaarheid van tekst te beïnvloeden. Bovendien kunnen kleuren ook gebruikt worden om een bepaalde doelgroep aan te spreken en om een boodschap over te brengen.

Kleur kan de consument of koper op verschillende manieren beïnvloeden.

EMOTIE

Ten eerste kan kleur een emotionele reactie opwekken. Dat is vaak een onbewuste reactie, die ook door cultuur, en ervaring beïnvloed wordt. Bijvoorbeeld, rood wordt vaak geassocieerd met emoties zoals energie, opwinding, passie en agressie, terwijl blauw vaak geassocieerd wordt met rust, stabiliteit en vertrouwen.

AANDACHT

Ten tweede kan kleur gebruikt worden om aandacht te trekken en de aandacht van de consument te richten op bepaalde aspecten van een product of een merk. Bijvoorbeeld, een opvallende kleur kan gebruikt worden voor de opmaak van een call-to-action-knop op een website of denk aan een actie sticker.

BOODSCHAP

Ten derde kan kleur gebruikt worden om een bepaalde boodschap over te brengen. Door de waarden die ze vertegenwoordigen of associaties die ze oproepen. Bijvoorbeeld, groen wordt vaak geassocieerd met groei, gezondheid en duurzaamheid, en kan daarom gebruikt worden voor producten die deze waarden uitdragen.

DOELGROEP

Ten vierde kan kleur ook gebruikt worden om een bepaalde doelgroep aan te spreken. Bijvoorbeeld, bepaalde kleuren zijn populairder bij mannen of vrouwen, of bij jongeren of ouderen.

LEESBAARHEID

Ten vijfde kan kleur ook van invloed zijn op de leesbaarheid van tekst, waardoor de consument de informatie beter kan begrijpen. Dit heeft te maken met contrast tussen de ondergrondkleur en de tekstkleur.

Het is daarom belangrijk om het juiste kleurpalet te hebben als merk. Een die past bij het merk (duh), de juiste emotie en boodschap overbrengt, en ook nog eens goed werkt in de toepassing (bv leesbaarheid en contrast). Heeft jouw merk het juiste ­kleurpalet om je doelen te behalen?